PRÁVNE SLUŽBY
PRÁVNE PORADENSTVO
PRÁVNE ZASTUPOVANIE

SLUŽBY

Právne otázky môžu byť bez pomoci advokáta mätúce, frustrujúce a časovo náročné. Či už čelíte podanej žalobe
alebo inej právnej otázke, ako advokátka mám bohaté skúsenosti potrebné na to, aby som vám pomohla dosiahnuť očakávané výsledky v rôznych právnych oblastiach.

 • príprava žalôb a vyjadrení
 • zastupovanie v súdnych konaniach
 • zastupovanie v správnych konaniach
 • príprava právnych analýz a stanovísk
 • príprava interných smerníc a dokumentov
 • registrácia ochranných známok
 • vymáhanie pohľadávok
 • pripomienkovanie a príprava zmlúv
 • zastupovanie v konkurznom konaní
 • príprava korporátnej agendy
 • zápis do registra partnerov verejného sektora
 • zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O MNE

V roku 2016 som absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia som pracovala ako advokátska koncipientka vo viacerých advokátskych kanceláriách so zameraním najmä na civilné, obchodné a procesné právo.

V roku 2021 som úspešne absolvovala advokátsku skúšku.

V súčasnosti poskytujem komplexné právne poradenstvo v oblasti civilného, obchodného, pracovného, rodinného, konkurzného, stavebného práva, práva nehnuteľností, práva duševného
vlastníctva. Zároveň aktívne zastupujem klientov v rôznych súdnych a správnych konaniach.

KONTAKT

Púchovská 6849/8, 831 06 Bratislava

chmelova@akchmelova.sk

+421 908 871 042

IČO: 53 644 441

DIČ: 108651944

evidenčné číslo SAK: 8195

Neváhajte ma kontaktovať.

GDPR

12 + 4 =