REGISTRÁCIA NOVÝCH SPOLOČNOSTÍ NOTÁROM

Dňa 1. novembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorá umožňuje požiadať notára o registráciu novovznikajúcej spoločnosti do obchodného registra. V súčasnosti môže notár ako registrátor zapísať do obchodného registra iba...